Vad är eye-tracking?

Eye-tracking är en process där man använder en speciell kamera som med stor noggrannhet kan följa vad ögat fokuserar, tittar på.
En eye-tracker spelar in ögats alla rörelser och kan efter att man kört ett experiment, visa på bilden man tittade på, var och hur mycket man såg på olika områden och detaljer.
Det insamlade datat kan bla representeras av en så kallad heatmap, som med färgade moln visar var ögat har tittat mest, där gul och röd färg markerar var man lagt längst tid relativt. Lila och blå färg visar var man sett lite. Frånvaron av färgmoln (heat-map) innebär inte att man ej tittat där, ögat kan ha svept förbi så kort tid (under visst antal millisekunder) att programmet ej betraktar det som en fixering.
Gazetrack visar med linjer hur ögat vandrat över bilden, i vilken ordning olika punkter och områden har observerats. Det kan uppstå vissa skillnader mellan en heat-map och andra visningar, beroende på hur de olika modulerna i programmet är inställda.

Man kan alltså mäta hur mycket uppmärksamhet en person lägger på olika områden i bilden medan man tittar på den.
Däremot säger eye-tracking inte direkt något om den enskildes tolkning och upplevelse av bilden.
Det kan ju vara så att ett intensivt fokuserat område är mycket intressant och tilldragande, eller så är det irriterande och svårt att förstå, eller så är man bara uttråkad och tänker på annat när man ser på en viss del av en bild.

whatis-et2Heat-map: Rött visar var ögat har lagt mest uppmärksamhet vid en mätning på en bild.

whatis-et1Gaze-track: Här visas spåret som ögat följt med numrerade fixeringspunkter, kombinerat med en heat-map.