En webbplats om bildkomposition och eye-tracking

Vad är viktigt i en bild?

Det finns miljoner sätt att göra en bild, tusentals sätt att göra en bra bild, och hundratals sätt att göra en bild som fångar.

En bild på en livlös pojke på en strand i Grekland vänder miljoner människors uppfattning, då den visualiserar och konkretiserar det abstrakta som skrivits och diskuterats i månader innan.
I grunden tror jag att en bilds uttryck och budskap kan stå över en snygg och genomtänkt komposition. Men om båda faktorerna finns med, så stärks upplevelsen av bilden.
En god komposition hjälper till att ordna bilden och göra det lättare att tolka och förstå den – och god komposition gör bilden mer intressant och spännande.

Three different people and their gazemaps.
Sunset at Skagen – detta ser ögonen hos några olika personer i en bild … mer om just denna bilden hittar du här.

Jag tycker att bildkomposition är rätt komplext, och att hänvisa till enstaka regler som förklarar varför en bild är bra eller mindre bra, räcker inte i alla lägen
Även mycket förenklade bilder brukar innehålla flera moment, som bygger balans och spänning i bilden, eller hos mottagaren.

Vad kan eye-tracking ge ?
Eye-tracking avslöjar var ögat tittar i bilden och den informationen tillsammans med lite eftertankar kan ge intressanta insikter om hur bilder fungerar.
De i bilden ingående elementen kan ge balans, obalans eller disharmoni, som sedan i betraktaren skapar bildens uttryck och effekt. Och jag tror som sagt att uttryck kan vara viktigare än komposition – eller så är det själva receptet på en bättre bild.

I denna webbplats ges inte konkreta “gör-så-här” lösningar, men här kommer det att finnas synsätt och tekniker som kan hjälpa det egna bildseendet genom praktiska exempel, där jag analyserar eller vänder på utseendet, så att man lättare kan ta ställning till vad som styr och påverkar bilden i vissa situationer.
Jag har lång erfarenhet av bildproduktion och har på senare år även blivit delaktig i forskningsprojekt kring bilduppfattning och bildegenskaper.
Syftet är att i stort förmedla hur man med enkla medel kan ta ett steg tillbaka och se alternativ i en given bild, kanske för att kunna justera upp just den bilden och/ eller att i kommande situationer tänka annorlunda.

Bilder talar till stor del direkt till vårt undermedvetna. Inom området perceptionspsykologi ägnar man sig åt att utforska hur vi tar till oss och bearbetar information från våra sinnen, och därmed även synsinnet.
Några artiklar är baserade på professionell forskning med perceptionspsykolger, bla projektet PaperSense. Artiklarna är skrivna utifrån mitt eget synsätt och belyser de mest intressanta aspekterna av forskningen och resultaten.
Förutom diverse egna bildtrix, använder jag mig bland annat av eye-tracking för att utforska området bildkomposition. Mina experiment är inte utförda med vetenskaplig metodik, utan utgör och bidrar i första hand till reflektioner kring bildkomposition. I slutändan uppstår nog lika många nya frågor oberoende av metod.
Jag använder mig mest av folk som är ointresserade av bilder, i olika ålder 7 – 70 och kön, vilket jag menar ger mer intressanta infallsvinklar.

Podium picture - medium complex composition
Bilder från forskningprojekt Papersense, testbilder från IKEA katalog, 2009. Originalbilder copyright Inter IKEA Systems B.V.

Eye-tracking användes för att mäta mängden uppmärksamhet, och för att visualisera vilka områden i en bild som drar till sig ögats uppmärksamhet. Ett högst intressant komplement i frågor kring bildkomposition.

Lite mer om eye-tracking …  (finns under meny “Home/ Vad är eye-tracking?”)