Relativa och absoluta värden …

Denna webplatsen handlar om bilder och bildkomposition.
Flera artiklar handlar om ett forskningsprojekt, PaperSense, där vi bla. jämförde en bild som i ena versionen hade människor med, i andra versionen visades utan människor i bilden. Samtidigt jämfördes skillnaden om bilden visades på bildskärm eller utskriven på papper.
I båda fallen var skillnaderna överraskande stora.

PaperSense with - without people in a picture.
Originalbilder copyright Inter IKEA Systems B.V.

Mängd uppmärksamhet; skillnaden visas dels som relativa värden i form av färgade moln som lagts ovanpå bilden. Grönt representerar låg uppmärksamhet och rött visar på intensivare uppmärksamhet.
Men: Bilden till vänster har fått värdet 472 och bilden till höger där ingen människa visas har fått värdet 131, ner till 28% för den högra bilden.
Heat-map’arna ger dock intrycket att den högra bilden fått mer uppmärksamhet. 
Så man får vara uppmärksam på vad siffrorna innebär.

Eye-tracking användes för att fånga skillnaderna i uppmärksamhet. I bilden ovan ser man tydligt hur en människa drar till sig den största mängden uppmärksamhet.
Men heat-map’arna visar som sagt bara den relativa skillnaden.
Bilden med flickan drog till sig ungefär totalt tre gånger så mycket uppmärksamhet.