> Egen eye-tracking av en bild …

Materialet till denna artikel har jag själv samlat in med egen utrustning och försökspersoner ur min bekantskapskrets. Artikeln återger privata funderingar kring bildkomposition i relation till vad ögat registrerar.

Jag samlar material till en bok om bildkomposition. Boken bygger delvis på etablerade regler för bildkomposition, men med konkreta varianter på bilder som jag manipulerar fram. Vidare med egen utförd eye-tracking för att visa vad ögat i sig egentligen bryr sig om.

Denna artikel är ett prov som mest kretsar kring en bild av några människor vid en strand en sommarkväll.
I detta testfall visar jag inte på alternativ i bildkompositionen, utan visar bara resultat av en eye-tracking session, där i huvudsak tre personer ingick. Jag körde bilden vid två tillfällen, i ett flöde av andra bilder med ca 15 min mellan. Det blir viss skillnad mellan gångerna.

Att bara använda tre testpersoner, där jag dessutom själv ingår, är lite ovetenskapligt. Vill man kunna påvisa något med säkerhet, så bör man ha tillgång till 30 personer eller mer. Men – jag är primärt mer intresserad av kvalitativt test för att finna uppslag kring hur man tar till sig bilder.
Så detta lilla test kan ge upphov till en del intressanta infallsvinklar och inblickar hur vi hanterar visuell information, som i sin tur kan skapa frågeställningar för uppföljande tester.

Bilden i sig tycker jag innehåller flera aspekter;
– den visar en afton vid havet som man kan associera till lugn och behaglighet
– personerna i bilden verkar befinna sig i olika sinnesstämning, den i rullstolen med två personer runt sig kan se nedslagen ut eller upptagen av något, medan ungdomarna till höger ser lite uppsluppna ut
– bildkompositionen är enkel och ren utan störande inslag. Bilden är koncentrerad kring gruppen med personer
– man ser inte ansiktena vilket öppnar mer för egna tolkningar

Bilden visades i 8 sekunder. Bilden ingick i två testsviter om ca 95  olika bilder.

Eye-trackingen visar resultat för varje testperson i form av en heat-map, samt en heat-map där resultaten från de tre är kombinerade. Längre ner i artikeln visas inspelningar av ögonrörelserna. (länk till mer info om eye-track)
I testet deltog en flicka på 9 år, en man på 60 år samt jag (61 år) som har tagit bilden och valt den. Flickan som 9 år är inte särskilt intresserad av bilder i sig. Mannen på 60 år, är intresserad av bild och film, men arbetar inte inom området. Jag (Bengt) är expert inom bild – i alla fall självutnämnd. En extra bild ingår i bildgalleriet från en konstnär.

Wheelchair – sunset at Skagen

En bild som öppnar för olika personliga tolkningar beroende på betraktarens egen sinnesstämning, bakgrund och erfarenheter.

Combined heat maps
Heat-map’ar från första omgången; flicka nio år, man 60, jag 61 och sist en kombination av alla. Längre ner följer ett galleri där man kan växla och jämföra heat-map’ar.

Bilden ovan visar de tre försökspersonernas fokuseringar i bilden. Den sitsta bilden märkt “All 3 combined” visar den sammanlagda fokuseringen av de tre testpersonerna.
Heat-map’arna visar på varierande intresseområden i bilden, delvis fokuserat på gruppen, delvis för omgivningen runt gruppen.

Egen eye-track 01

Nedan följer tre videofilmer som var och en återger hur ögonen vandrade runt när man tittade på bilden. Filmerna visar i vilken ordning bilden har sökts av, samt på sätt det skett. Hela sekvensen visas, men av stort intresse brukar de första 2 – 3 sekunderna vara, då man försöker förstå bilden innan man utforskar den mer noggrant.
I filmerna ser vi hur ryckigt ögonen betraktar, vilket kallas sackader.

Eye-track, flicka 9 år. Testtillfälle 1 och 2

Eye-track, man 60 år. Testtillfälle 1 och 2

Eye-track, Bengt, författaren, 61 år. Test ett och två.

Extra video – ett test med en konstnär.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *