> Egen eye-track – skärmflygare

Nu är det dags för en av mina egna bilder och tester, nr två.

Vid testerna i paperSense jämfördes bla. effekten av presentation på skärm eller papper, med eller utan folk, samt även hur olika komplexitet i bildkomposition påverkar hur vi ser på/ i en bild.
De tre bilder som fick mest uppmärksamhet var alla av enklare, renare uppbyggnad. Knappast en överraskning – rena och klara kompositioner tar man till sig lättare.

I mina egna analyser brukar jag med hjälp av bildmanipulation i PhotoShop prova att skapa olika varianter av samma originalbild. Då kan man ibland se olika effekter och jämföra hur olika detaljer eller komposition verkar.
I detta test har jag presenterat två varianter av en bild för 4 olika deltagare (samt mig själv), varav två är mycket bildtränade och två mindre intresserade av bild. Tre är runt 60 års åldern, en är bara 9 år.

– Originalversionen är redan lite manipulerad för jag har arrangerat om skärmflygarna så att de i mitt tycke bildar en snyggare grupp.
Bildens uppbyggnad är att den öppnar sig åt höger, och därmed är lite stängd från början (vänstersidan). Bilden faller ut åt höger och blir därigenom lite obalanserad.
– Den manipulerade bilden är spegelvänd och fångar upp blicken bättre, vilket ger en lugnare komposition. Vidare har jag tagit bort vissa störande detaljer nere i marken, samt även en fågel i himlen. Jag tycker denna variant blir bättre balanserad och lugnare.

Enligt eye-trackingen får den manipulerade bilden 20% mer uppmärksamhet än originalet.
Nu är ju testgruppen liten, så man kan inte dra så stor slutsats av den siffran. Bilderna visades under 8 sekunder och ingick i en svit om ca 35 bilder. Det var några bilder mellan, så de kom inte direkt efter varandra.
– När man kikar på sammanlagd eye-tracking så är effekten av retuschen tydlig. Bilden blir mer koncentrerad, vilket är min avsikt.
– Jag visar även ett antal videos där man kan se hur blicken hos de olika testpersonerna har sökt av bilderna.
Med videorna kan man se att det finns två huvudstrategier när man tittar; fokuserat eller allmänt avsökande. Vidare ser man också att i princip alla börjar titta på skärmflygarna därefter marken och resten av bilden.

Own EyeTrack 2
Originalbilden; nästan. Skärmflygarna har flyttats om, se nedan.

Own EyeTrack 2
Detaljbild av skärmflygarna, i den gruppering de hade när de fotograferades.

Own EyeTrack 2
Modifierad bild, spegelvänd och lite retusch här och var.

Den sammanlagda eye-trackingen i respektive bild, fem personer.
Own EyeTrack 2
Originalbilden, lite mer splittrad än den följande retuscherade.

Own EyeTrack 2
Modifierad bild, här mer samlad eye-tracking. Avsikten att skapa en bättre balanserad bild har fungerat bra hos den testade publiken.

Här nedan följer ett galleri i vilket man kan bläddra mellan de olika versionerna och testpersonernas eye-trackingresultat.
Längre ner kommer även länkar till videoinspelningar.
Det är vid något tillfälle stor skillnad i vad eye-trackbilden visar och vad filmen visar. Det beror på att om man flyttar blicken väldigt snabbt, så tolkar programmet inte det som en fixering som ger upphov till en färgad fläck. Däremot kan man i detalj se hur ögat vandrat runt i bilden när man studerar videon. Det krävs en viss mängd tid/ uppmärksamhet för att räknas som en fixering, vilken bidrar till det färgade molnet.
– Alla tester visas i samma ordning; först originalbilden, därefter den modifierade bilden:
Kvinnlig konstnär
Fotograf
Ung flicka, nio år
Man, runt 60 år
Jag, Bengt.

Egen eye-track 2

Nedan följer videoinspelningar av varje eye-tracking.

Film – Originalbild: Konstnär

Film – Originalbild: Fotograf

Film – Originalbild: Flicka nio år

Film – Originalbild: Man 60 år

Film – Originalbild: Bengt

Film – Modifierad bild: Konstnär

Film – Modifierad bild: Fotograf

Film – Modifierad bild: Flicka nio år

Film – Modifierad bild: Man 60 år

Film – Modifierad bild: Bengt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *