> Avbildning – upplevelse. Vad ser vi …

En kamera är en apparat som efter bästa förmåga försöker avbilda en scen.
Det vi (jag) upplever när vi tittar på en scen kan vara mycket annorlunda än vad kameran fångat.

Man befinner sig i olika stämning och har olika bagage som konstant påverkar tolkningen av vad vi ser.

Jag har ibland hamnat i diskussion kring vad man får, respektive inte får göra med/ i en bild.
En dokumentär bild ska visa vad som skett i en scen. Det kan tyckas klart att man inte ska retuschera och förändra i en dokumentär bild – i så fall förvrängs ju sanningen.
Å andra sidan kan det räcka med att vrida kameran lite, eller beskära bilden efteråt, för att helt vända på tolkningen av bilden.
Andra bilder har till syfte att skapa eller återge stämning. Där befinner jag mig ofta i mitt bildskapande. Då blir bilden ett råmaterial som kan behöva olika mängd justering för att komma i harmoni med mitt minne av tillfället, eller vad jag vill att tillfället ska vara.

Kameran har rätt mycket begränsningar som påverkar bildresultatet olika mycket.
Som belysande exempel brukar jag ta vår förmåga att se en scen. Bildparet nedan belyser detta. Första bilden visar vad kameran registrerat, i detta fallet ändå framkallat för att lätta skugga och rädda lite high-light. Den andra bilden återger mitt minne av scenen, det mina ögon kunde se, mitt minne av upplevelsen.

Kamerans uppfattning av scenen …

Mitt minne av scenen.

Det var ju minst en timme innan solnedgång, och då är det allmänt ljus ute. Inte tungt mörker.

Bildexemplen visar svårigheten med dynamiskt omfång. Våra ögon ha mycket större än en proffskamera.
Dessutom rör sig våra ögon blixtsnabbt fram och tillbaka i en scen, något vi inte tänker på, eller ens uppfattar. Då “filmar” vårt seende scenen, bygger ihop den och kompenserar så att säga exponeringen hela tiden och skapar en bild i vårt sinne.

Dynamiskt omfång får tjäna som illustrerande exempel – det finns många fler, mindre tydliga effekter som påverkar vår tolkning. Sinnesstämningen och det fokus man har för stunden kan ge radikalt olika tolkningar av en och samma situation.

Fler före – efter bilder; vad kameran sett och vad jag minns.
Bildordning; först vad kameran ser – sedan min syn.

Egen-VadViSer

Så frågan är hur mycket kan man egentligen tillskriva en kameras objektivitet – vilket är intrycket jag får i stunden, hur är mitt minne, och vad vill jag förmedla och betona.

One thought on “> Avbildning – upplevelse. Vad ser vi …”

  1. Hehehe,
    intressant resonemang som jag från mina amatörutgångspunkter ofta
    försökt mig på, i min värld använder jag bildbehandling, inte för att förändra så mycket som för att försöka beskriva vad jag såg, som du påpekar, det är för det mesta inte alls samma sak, –
    /Mrik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *