> Gestaltlagar, förgrund – bakgrund

Vår förmåga att se och tolka det vi ser är bland annat ämnet inom perceptionspsykologin och specifikt gestaltlagarna. Gestaltlagarna strukturerar ett antal grundelement som styr vårt sätt att uppfatta vår omvärld.

I en tidigare artikel, , visar jag på fenomenet att se igenom reflektioner som jag tycker är en både stark och fascinerande förmåga vårt synsinne har.
Inom gestaltpsykologin talar man om figur – grund fenomenet.
   

Bilden med dalmatinern är en bra illustration på vår förmåga, ibland oförmåga, att urskilja meningsfull information.

Det finns en uppsjö bilder som visar en annan aspekt och det är bilder med dubbel betydelse, även kallat multistabila bilder.
Jag har tagit en klassisk bild och försökt förtydliga den så att det ska vara enklare att se den unga kvinnan, eller den gamla kvinnan som bilden innehåller.

En klassisk dubbeltydig bild …

                             
En ung kvinna vänder sig bort, en äldre kvinna tittar ner …

Vad ser i en bild påverkas till stor del av hur vi använder vår uppmärksamhet, vårt fokus.
Men vårt synsinne bygger till stor del på tidigare erfarenheter och tolkningar.
Enligt uppgift från hjärnforskare vägs det våra ögon tar in med en mycket större mängd tidigare minnen. När vi tittar på en scen, går synimpulserna till syncentrum, men där utvärderas informationen och tillbaka till vår upplevelse av scenen skickas nu sex gånger så mycket information. Dvs, vi filtrerar till största delen det vi ser.
Vi har alltså färdiga scenarier i vårt minne som hjälper oss att tolka och förstå. Vi behöver inte lägga någon större energi på att förstå trädet vi ser på gatan, eftersom vi blixtsnabbt deklarerar trädet som just ett allmänt träd, såvida vi inte är särskilt intresserade av träd, eller något speciellt händer i trädet.

Här visas en annan multistabil bild gjord av den schweiziske konstnären Sandro Del-Prete.


En bild med flera budskap … © Sandro Del-Prete

Denna bilden har intressant historia kring sig.
Det påstås att vuxna ofta endast ser ett kärlekspar, medan yngre barn nästan bara ser ett antal delfiner. Vuxna ser utifrån en annan horisont och erfarenhetsgrund.
Enligt konstnären var det ett par nunnor som ondgjorde sig över bilden när den ställdes ut på Museum of Science i Boston, i en utställning om illusioner. Men nunnorna lär har förstummats när man påpekade att bildens tolkning hängde starkt ihop med personliga erfarenheter.

Här nedan följer en variant där de “dolda elementen” i bilden markerats.


En annan populär bild från nätet, här förtydligad med lite färg.


Ytterligare populär bild från nätet. Beroende på hur man fokuserar uppmärksamheten kan fronten på kuben växla plats. När man lägger fokus på den “bakre” ytan (om den är det) så pekar därmed framsidan uppåt, och om man fokuserar på den “främre” ytan så pekar framsidan neråt.

Sammanhanget i en bild kan leda till olika tolkning. Beroende på storlek kan bilder få varierande betydelse. Storleken och skalan på motivet inverkar på hur vi tolkar innehållet.

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *