Artiklar …

Jag skriver artiklar i denna webplats utifrån mina egna reflektioner kring bilder, bildkomposition, egen utförd eye-tracking, samt lite från forskningsprojekt jag deltagit i.

Without and with scanpath of eyes.
Wedding: Erika & Mattias. 2011. Left the original picture and to the right the scan path and heatmaps of seven eye-tracking tests.

Mitt starka område är bild, men jag har inte akademisk utbildning inom ämnet. Däremot har jag hela mitt yrkesverksamma liv arbetat med bildskapande och bildmanipulation.
Jag är sedan min ungdom även mycket intresserad av perceptionspsykologi och har där funnit mycket inspiration och hjälp i förståelsen kring hur vi uppfattar och påverkas av bilder.

Mina egna eye-tracking experiment sker på amatörnivå och tjänar till att skapa funderingar och ytterligare dimension kring frågan om hur bilder påverkar oss.

Jag tycker det finns mycket intressant att begrunda om man väver samman psykologi, mätning av ögonrörelser och bildkomposition.

I menyn uppe till höger hittar man artiklar, bla om PaperSense …
Till höger finns (på alla sidor) en meny som leder till bloggar jag lyckats plita ihop … –>