Mer forskning – Att synas på nätet

På våren 2018 publicerades en ny forskningsrapport, Att synas på nätet.
Den handlar om vikten av bilder i e-commerse och hur bildbudskapets utformning påverkar kunders agerande när man söker varor på nätet.

Jag kom med i referensgruppen och fick bidra med en del input om vad som är intressant att undersöka kring vad som kan påverka oss när vi möter bildbudskap på nätet, vid e-handel.
Dels är själva utformningen av produktbilder i sig högst intressant, men likaså sammanhangen som bilderna återfinns i.
Projektet undersökte bland annat logiken i flödet, upplägget kring hur sidor är organiserade, hur många bilder som en produkt representeras av och bildernas utformning.
I denna rapport återkommer även en del av resultaten från PaperSense projektet, dvs bland annat hur mycket på-/ och inverkan människor har i bilder.

Exempel på sekvens av bilder som visas vid sökning. Det är tre bilder som ingår, och den vänstra bilden är den som först visar produkten. Därefter kan man välja att se närmare på de två följande med människor.
Översta raden bilderna som de visas för försöksperson, undre raden resultatet av eye-tracking studierna.

Projekt: Att synas på nätet – visuell marknadsföring i digitala och fysiska butiker
Ur sammanfattningen:
Syftet med studien var att studera skillnader mellan konsumenters reaktioner på visuell butiksmarknadsföring i digitala och fysiska butiker, med målsättningarna:
(1) Att öka kunskapen kring hur visuell butiksmarknadsföring inom e-handeln påverkar konsumenter och hur detta skiljer sig från fysiska butiker; och
(2) ge vägledning till handeln kring hur visuell butiksmarknadsföring inom e-handeln bäst bör utformas och vilka synergieffekter som finns.
Totalt genomfördes sjutton mindre studier i fysiska och digitala butiksmiljöer. De flesta studier var experiment, där konsumenternas respons på den visuella butiksmarknadsföringen mättes med både eye-tracking och enkätfrågor.

Bilden ovan är länk till rapporten som PDF: Handelsrådets hemsida, om projekt “Att synas på nätet”.

Länkar:
Handelsrådets webplats
Sidan med projektet “Att synas på nätet”
Rapporten som PDF
Sammanfattning, PDF
Forskningsinstitutet RI.SE