PaperSense 3

I tidigare artiklar, gavs lite bakgrundsinformation om själva forskningsprojektet. Nu är det dags för tre nya bilder.

Denna artikel är icke-akademisk och bygger på mina personliga reflektioner från ett mycket intressant forskningsprojekt där jag var delvis inblandad.

Här presenteras tre nya bilder med den analys och data som kom fram under ledning av bland annat Siv Lindberg och Annika Lindström på Innventia i Stockholm.
Allt bildmaterial i testet kommer från IKEA och är copyright Inter IKEA Systems B.V.

Fortsatt på temat: Var har försökspersonerna fokuserat sin blick vid de olika huvudmomenten, som var;
– blir det skillnad i mängden uppmärksamhet när en bild presenteras på papper eller på en bildskärm,
– hur stor inverkan har närvaron av en person i bilden på mängden uppmärksamhet man ger bilden.

Bild 4, med personer.
PaperSense - pict 04. With people
Originalbilder copyright Inter IKEA Systems B.V.

Bild 4 (a). En köksbild som ligger i mitten av de tolv vad gäller uppmärksamhetsvärdet, plats 6.
Bilden har kallare toner, är rätt mörk, har tydligt perspektiv, folk är svagt synliga, den har många element, den har mycket mörka partier, fokus är på mat-ö i mitten av bilden (ljus skiva).
Bilden har fått lite högre värden än väntat, särskilt i version med folk på papper där den ligger på andra plats av de tolv.
Versionen utan folk, på skärm (kommande bild) har för sin klass näst högsta uppmärksamhetsvärde.
Samtidigt har motsvarande bild utan folk, på papper den näst lägsta placeringen av tolv.
Med andra ord lite motsägelsefulla resultat.

Total mängd uppmärksamhet 2229, plats 6 av 12.
Version med folk 988 för papper, 325 för skärm, ner till 33% för skärm.
Version utan folk 580 för papper och 336 för skärm, ner till 58% för skärm.

Bild 4, utan personer.
PaperSense - pict 04. Without people

Bilden utan folk visad på bildskärm utmärker sig som sagt genom att den hamnar på andra bästa plats i just det utförandet (utan folk, på bildskärm).
Min förväntan är att den bla. genom sitt mörker skulle komma långt ner i popularitet. Men det kan vara ljuset i mörkret; matplatsen, som skapar en positiv kontrast.

Bild 2, med mamma och baby.
PaperSense - pict 02. With people

Bild 2 (b). Även denna bild ligger i mitten avseende totalt uppmärksamhetsvärde. Bilden har mycket ljus, varma toner, centralt perspektiv, lite tydligare människa m baby. Bilden innehåller dock många element, och den har inte så tydliga fokus, dvs den visar olika rumstyper som sovrum, vardagsrum och kök samtidigt. Oväntat låga siffror med tanke på bilden, medel-tydlig människa, dock m baby, varm och ljus.
Man kan spekulera i att den delvis är ryckt ur sitt sammanhang, som i en layout kompletteras med rubriker och text om kompakt boende. Då upplevs bilden troligen mer logisk.
Men ser man bara till version med folk, på papper så kommer den på 4:e plats.

Total mängd uppmärksamhet 2216, plats 7 av 12.
Version med folk 1139 för papper, 470 för skärm, ner till 24% för skärm.
Version utan folk 476 för papper och 131 för skärm, ner till 36% för skärm.

Bild 2, utan människor.
PaperSense - pict 02. Without people

Bilden utan människor.
Jag tycker att det är ännu mer oväntat när jag kollar siffrorna på denna versionen, utan folk; i båda fallen (skärm och papper) så hamnar bilden på sista respektive näst sista plats av alla ingående bilder, avseende uppmärksamhetsvärdet. Faktum är att denna version, utan folk, på skärm, har fått 7,4% av vad den bäst placerade bilden i serien har fått (presenteras i nästa artikel).
Den kännetecknas bla. av ljus och värme, men behöver troligen stöd av rubrik och större sammanhang för att fungera bättre.

Bild 12, med människa.
PaperSense - pict 12. With child

Bild 12 (c). Denna bild är på tredje bästa plats när det gäller totalt mängd uppmärksamhet.
Den har neutralare toner, mycket människa (barn), starkt perspektiv, produkter är knappt synliga i versionen med barnet och det är inte så många element i bilden.
Den andra varianten utan barnet, har tydligare visning av produkt, och får oväntat högt uppmärksamhetsvärde i version utan folk, papper, plats 1 av 12. Även i version utan folk, på skärm kommer den på första plats.

Versionen med människa har väldigt starkt fokus på barnet, så bilden är mer av ett porträtt vilket naturligt bör ge hög uppmärksamhet.

Total mängd uppmärksamhet 3303, plats 3 av 12.
Version med folk 1219 för papper, 768 för skärm, ner till 63% för skärm.
Version utan folk 857 för papper och 463 för skärm, ner till 54% för skärm.

Bild 12, utan person.
PaperSense - pict 12. No people

Bilden utan människa.
En ljus och tydlig visning av produkt som fått oväntat högt uppmärksamhetsvärde. Den ligger i topp i version utan person.
Produkten står relativt separerad från övriga element i bilden vilket kan bidra till dess relativt höga respons i denna version där det saknas människor i bilden.