PaperSense 4

Här kommer nu den sista del-artikeln om Papersense projektet. Här presenteras nu de sista fyra bilderna med tillhörande heat-map’ar.

Denna artikel är icke-akademisk och bygger på mina personliga reflektioner från ett mycket intressant forskningsprojekt där jag var delvis inblandad.

De sista 4 bilderna, av de 12 bilder som analyserats under ledning av bland annat Siv Lindberg och Annika Lindström på Innventia i Stockholm.
Allt bildmaterial i testet kommer från IKEA och är copyright Inter IKEA Systems B.V.

Det högintressanta temat: Var har försökspersonernas blick tittat vid de två olika huvudmomenten, som var;
– blir det skillnad i mängden uppmärksamhet när en bild presenteras på papper eller på en bildskärm,
– hur stor inverkan har närvaron av en person i bilden på mängden uppmärksamhet man ger bilden.

Bland de fyra bilderna är det tre som kom högst i uppmärsamhetsvärde avseende total mängd.

Bild 5, en medelkomplex bild.
PaperSense - pict 05. With 2 persons
Originalbilder copyright Inter IKEA Systems B.V.

Sammanvägt plats 2 av 12, värde 3391.

Bilden är ljus med ren och tydlig komposition. Situationen mellan personerna är också tydlig och lätt igenkännbar. Bilden har en blandning av varmt o kallt ljus som förstärker situationen vid personerna. Denna bild, med människor, presenterad på papper, kommer på första plats av alla i testet.

Version med folk 1762 på papper (plats1), 572 på skärm, en minskning till 32%.
Version utan folk 762 på papper, 295 på skärm, ner till 39%.

PaperSense - pict 05. Without people

När bilden saknar människor sjunker uppmärksamheten till 43% på papper. Bildskärmsversionen utan människor sjunker till ca 50%.
Bildskärmsversion är också rätt populär och hamnar på 2:a och 3:e plats.

Bild 6, ett mörkt kök, med en pojke.
PaperSense - pict 06. With a boy

En rätt mätt mörk bild med rak komposition, men med lite splittrade fokuspunkter. Bilden har hamnat på plats 5 av 12.

En kul detalj i denna bild är den svarta klockan på den mörka väggen, den ser ut att komma på andra plats efter pojkens ansikte. Intressant att vi är så nyfikna på tiden, särskilt i en bild där klockan inte har någon information att ge om tid.

Version med folk 969 på papper, 581 på skärm, en minskning till 60%.
Version utan folk 566 på papper, 194 på skärm, ner till 34%.

PaperSense - pict 06. Without people

Bilden utan pojken ligger lite lägre i uppmärksamhetsvärden. Även i denna versionen, utan folk, så står klockan för en stor del av uppmärksamheten, trots sin låga synlighet.
Rätt lågt på skärm, ej folk, 3:e jumbo

Bild 7. Medelkomplex bild, plats 8 av 12.PaperSense - pict 07. With a woman and a girl

En bild med mycket ljus, ljusa element/ fokuspunkter, med centralperspektiv.
Flickan är i centrum på bilden och hon är fångad i en rörelse som gör att hon lutar framåt vilket ger en annorlunda spänning.
Men även denna bild ligger lite under genomsnitt i placering. Jag hade förväntat mig lite bättre av denna bild, just för att den är rätt tydlig och ljus.
Notera mjukisdjuret som dragit till sig en hel del.

Version med folk 811 på papper, 356 på skärm, en minskning till 44%.
Version utan folk 718 på papper, 287 på skärm, ner till 40%.

PaperSense - pict 07. Without people

När bilden saknar personer så drar sängen med sitt centrum med kuddarna till sig dedn mesta uppmärksamheten. Mjukdjuret väcker fortfarande intresse trots sin perifera placering.
Allmänt är dessa versioner, utan folk, bättre placerade bland de tolv, plats 4 och 3.

Bild 9: Toppbild, plats 1.PaperSense - pict 05. With a smiling girl

Vinnare på totalpoäng, 3400, plats 1 av 12.
I version på skärm är den på plats 1, och i motsvarande printad version på plats 2.
Versionen utan flickan, på bildskärm hamnar lägre ner, även i utförandet utan folk på papper.
En ren och enkel bild, med en person som tittar glatt rakt in i kameran. De höga värden a med folk beror högst sannolikt på modellens glada ansikte som tittar på betraktaren.

Heat-map’arna visar att flickan drar till sig väldigt mycket av uppmärksamheten. Men vi kan nog ändå anta att soffan också får tillräckligt med uppmärksamhet, den kräver nog inte så mycket för att ingå i bildupplevelsen. Modellens placering i sig skvallrar ju om soffan.

Version med folk 1648 på papper, 947 på skärm, en minskning till 57%.
Version utan folk 578 på papper, 227 på skärm, ner till 39%.

PaperSense - pict 09. Without people

Bilden utan flicka. Ögat följer detaljerna och mindre på ytorna. I version utan flicka hamnar denna produktbild i mitten bland de 12. En enkel och rak komposition.