PaperSense – överblick bilder

I bildgalleriet är alla bilderna som ingick i testet samlade. Bilderna är synkroniserade så att man snabbt kan växla mellan de olika varianterna för att tydligt se skillnader.
Allt bildmaterial som ingick i testet kommer från IKEA och är copyright Inter IKEA Systems B.V.

Bilderna visas i bildnummer-ordning, och:
-> Originalet MED folk, sedan på papper, sedan på skärm.
-> Originalet UTAN folk, sedan på papper sedan på skärm.

PaperSense OverView
« 1 of 2 »