Resumé

The author ...

Med hjärtat i bilder; bildskapande, bildmanipulation, bildkomposition, bildanalys … …

Några korta punkter från senare år:

– Analyser av företags webkommnuikation. Bedöma hur väl texter och bilder förmedlar, samt hur stödsystem som tex. konfiguratorer fungerar. Inom verkstadsindustri, lastvagnssidan, husproducenter, köksproducenter.
Analysera kommunikation av begreppet Industry 4.0 hos några stora företag, samt ge förslag på mer visuell kommunikation inom området.

– Utveckling av system för harmonisering av produktbilder; att bilder fungerar förutsägbart, enhetligt och pålitligt när bilder som skapats vid olika tillfällen, presenteras bredvid varandra. Med beskrivande och illustrerad pdf-dokumentation.

– Utveckla bildkvalitet, särskilt inom virtuell fotografi; 3d rendering (den fullständiga digitalfotografin). Utveckla 3d fotorealism i bildproduktion, dvs oskiljbar från fotografi. Trycksaks- och katalogproduktion.  Artikel om 3D arbete: 130614-3Dguide-BengtLarsson

– Deltagit i utveckling av grafiskt produktionssystem. Integrerad produktion på olika platser, softproofing. Inspiration och input till publicerings- och workflowsystem.

– Har genom långsiktigt infrastrukturellt arbete förändrat bildframställningsprocess, repro- och layoutarbete. Avancerad färghantering.

– System för harmoniserad och förutsägbar färgåtergivning, ändra arbetsmetoder och attityder, har bildproduktion och layoutframtagning effektiviserats mycket. Utfallet är kraftfull besparing, stor tidsvinst som har bidragit till högre artistisk och teknisk kvalitet.

– Deltagit i forskningsprojekt Papersense, lett av perceptionspsykologer på Innventia, där man bla undersökte hur man upplever och tar till sig bildinformation när samma bilder presenteras i tryck respektive på bildskärm, samt skillnad när människa är med, eller inte med i en bild. Uppseendeväckande fakta framkom genom eye-tracking och intervjuer.

– Avancerad retusch och skapande bildmanipulation, som en röd tråd i mitt grafiska liv.
Har under många år arbetat med retusch och bildmanipulation; från den digitala tidens början med Quantel Graphic Paintbox, ColorStudio innan PhotoShop fanns, därefter PhotoShop sedan början -90 -talet.

—- tidslinje ————————————–

2018 – : Konslut inom grafisk utveckling.
2013 – 2018: Bildstrategi och CD på RapidImages, Göteborg.
Grafisk utveckling, bildstrategi, analys, fotoguide och harmonisering produktbilder IKEA.
2012: Konsult/ freelance, färgstyrning storformat, bildutveckling.
2003 – 2012: Grafisk utveckling på IKEA Communications.
Analyser och åtgärder i bildproduktion, fotografi. Starta och driva fram fullt fotorealistisk 3d.
Definiera bild- och färgproblem. Introducera nya arbetsmetoder; bildhantering o retusch, repro och fotografi. Introducera metoder för bildstyrning. Generell färglikhet i repro. Skriva bildstandard;
fotohandbok för förutsägbar och enhetlig avbildning.
1994 – 2003: Repronik AB.
Utveckling bildarbete, avancerad retusch/ bildmanipulation. Systemutveckling.
Webplatser för IKEA, öppen bildbank “IKEA ImageHouse”
Webplats och Intranet Elanders koncern (teknisk projektledare, EpiServer implementation).
Koncipiera och realisera digital layouthantering med Asien, Israel (digitala typsnitt).
Introducerar helt PostScript arbetsflöde med standardmaskiner.
Introducerar och utvecklar avancerad retuschverksamhet (bla F&B, Volvo PV). Grafisk utveckling, systemansvar, Internet.
Skapar bildstandard och startar bildbanker för IKEA och SAAB
1991 – 93: Polex Prepress. Arbetar med teknikutveckling, bildarbete och avancerad retusch, layout och dokument. Integrerad grafisk produktion med Mac system. Ett av Sveriges första fungerande PostScript repro.
Åren 1982 – 1991; freelance och företagare:
1990 – 91: Konsult på Repronik.
Kopplar samman Mac med deras Crosfield-system, integrerad digital grafisk produktion, avancerad retusch och layout.
1987 – 89: JPB Illustartion: Djupt engagerad i Quantel Graphic Paintbox – projekt, specialiserat retusch system. Teknikansvar och bildmanipulation/ retusch.
1985 – 87: Egen reklamfirma, samt strategiprojekt för AMU. Undersöker, kalkylerar och startar projekt med digital bildretusch, Graphic Paintbox.
1985: IKEA katalog som AD- och projektledarassistent.
1984: Freelance på IKEA katalog som originalare, foto assistans.
1982 – 83: Fotograf och teknisk illustration, layout/original.

Övrigt:
Anlitad som föredragshållare inom grafiska system över 20 tillfällen. Keynote speaker TAGA, USA 2010. Utbildningskonslut inom grafiska området.