Contact info

Jag heter Bengt Larsson och kan nås via mail,

Innehållet i denna webbplats bygger på egna mina tankar och reflektioner kring bild och hur bilder påverkar oss.
Jag har lång erfarenhet av bildproduktion och har på senare år även blivit delaktig i forskningsprojekt kring bilduppfattning och bildegenskaper. (länk till resumé)
Jag har ingen akademisk bakgrund inom området, men finner bildkomposition och perceptionspsykologi mycket intressant.

Eye-trackning representerar en delvis objektiv teknik som kan ge viss insyn i hur vår varseblivning går till väga när vi ser på tex en bild. Den säger dock inte så mycket om själva upplevelsen av bilden, men ger en extra dimension åt frågor om bildkomposition.

Som så ofta annars får man svar beroende på hur man ställer en fråga.
Jag är mest intresserad av hur “vanliga” människor, som inte är direkt bildintresserade, reagerar på bilder, och försöker därför skapa en avkopplad testsituation. Jag brukar be folk titta lugnt på bilderna för att efteråt berätta om vilka man tyckte bäst om.
Därigenom hoppas jag att testpersonen med lagom nyfikenhet, utan stress att hitta något särskilt, ser igenom bilderna lugnt och avkopplat.

I mina egna tester med eye-tracking använder jag en eye-tracker från TheEyeTribe samt programvaran Ogama av  Adrian Voßkühler vid Freie Universität Berlin.